In memoriam

Enkele dagen geleden werden we opgeschrikt dat op 25 mei Herman van Vliet ook van ons is heen gegaan. Herman van Vliet wist een grote schare aan trouwe luisteraars, of wellicht beter bewonderaars te binden met zijn orgelspel. Echter was Herman van Vliet vervreemd van sterallures, hij was een bescheiden mens, echter zijn orgelspel ging gepaard met groot vakmanschap. Met zijn brede kennis van de muziekliteratuur en door de grote aandacht voor de presentatie daarvan op de fraaiste orgels van ons land, dwong hij respect af.

Helaas verliezen wij met Herman van Vliet een organist die zijn publiek kon verrassen met weinig of zelden gespeeld orgelrepertoire dat hij door speurwerk aan de vergetelheid wist te onttrekken. Daarnaast hadden de psalmen en het geestelijk lied een belangrijke plaats in zijn kunstenaarschap.

Niet onvermeld mag blijven het vele werk dat in composities, op LP en later op CD is vastgelegd; in het bijzonder de grote composities uit de Franse romantiek.

Met dankbaarheid denken we terug aan deze bijzondere persoonlijkheid die ons nu helaas is ontvallen. De Culturele Commissie van de Sint-Joriskerk denkt in het bijzonder aan de vele jaren dat hij het Naber orgel in concerten en in de eredienst heeft bespeeld en deel heeft uitgemaakt van onze commissie van deze kerk. Herman van Vliet heeft als ambassadeur van het Naber orgel bijgedragen aan de faam die dit instrument thans geniet; hij heeft dit orgel op de Nederlandse orgelkaart gezet.

We zullen Herman van Vliet met dankbaarheid en respect blijven herinneren.