Onverwacht is op 14 december Jaap Remmelzwaal overleden. Jaap is in augustus 1968 benoemd tot 2de organist van het Naber orgel in de Amersfoortse Sint-Joriskerk. Het jaar daarop werd hij muziekrecensent voor de Amersfoortse Courant.  Het schrijven van beoordelingen over gehouden orgelconcerten heeft Jaap ruim 20 jaar op een objectieve wijze gedaan.  In dezelfde periode heeft Jaap 16 jaar lang de functie van secretaris van de Nederlandse Organisten Vereniging – nu KNOV – vervuld.
Sinds 2000 was Jaap Remmelzwaal voorzitter van de Culturele Commissie van de Sint-Joriskerk. In die hoedanigheid was hij niet alleen mede verantwoordelijk voor de organisatie van de orgelseries, maar kon hij als musicoloog en met zijn brede ervaring als publicist op professionele wijze zorgdragen voor persberichten en toelichting  op de te spelen programma’s.  Naast opleiding had Jaap zich door zelfstudie tot een bevlogen vertolker van orgel- en klavecimbelmuziek gemaakt. Met zijn heengaan hebben wij een erudiet en een aan het orgel toegewijde voorzitter verloren.