De Zwitserse orgelbouwfirma Metzler heeft bij het ontwerp voor het in 1967 gebouwde koororgel in de Sint Joriskerk van Amersfoort rekening gehouden met een in een later stadium in te bouwen tweede manuaal in de vorm van een zogenaamd Borstwerk.

In 2018 heeft zich een sponsor (bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort) aangediend waardoor een substantieel deel van het bedrag dat de orgelbouwer nodig heeft om het koororgel te voltooien nu beschikbaar is.

De orgelmaker Bernhardt Edskes heeft  destijds als medewerker bij de firma Metzler in Dietikon(CH) dit koororgel ontworpen en de intonatie verzorgd. Hij wil nu zijn kennis en kunde – in dit specifieke project niet te evenaren – inzetten om een Borstwerk in te bouwen met 6 registers.

Het Borstwerk krijgt in zes registers, nl. drie fluiten (8, 4 en 2 voet), een Quint 1 1/(bas/discant) een terts 1 3/5 (bas/discant) en een Dulciaan. Verder wordt er een manuaalkoppel en twee pedaalkoppels aangebracht. Voor een sluitende financiering van de voltooiing van het koororgel is dan nog € 15.000, – nodig.

   

U kunt uw zeer welkome bijdrage storten op rekening  NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding “Koororgel”

   

Donoren koororgel Sint-Joriskerk

Alleen met de sponsorbijdrage van Bouwbedrijf Schoonderbeek, steun van de Protestantse Gemeente Amersfoort en (onder meer) onderstaande fondsen en particulier gegeven donaties, kon het koororgel worden uitgebreid met een tweede klavier, in de vorm van een borstwerk. Hartelijk dank!

Sponsors:

Protestantse Gemeente Amersfoort

Bouwbedrijf Schoonderbeek

Fondsen en bedrijven:

BAG Orgelmakers

Biljoen  Bouwkundige Keuringen

Maatschappij tot Welstand

Orgelfonds Mooy (Anton J.C. Mooy, organist St Joriskerk A’foort, 1917-1941)

New Urban View B.V

Prins Bernard Cultuurfonds

Stichting Promotie Orgelprojekten

VEDUCON B.V

Particulieren:

G. van Bezooijen, S. Cramer, A. Engering, A. van Hell, H. van Herwaarden, J. van den Heuvel, G.H. Hunink, H.A. Kamman, G. Luigjes, B.F. Minter, B.J.M. Neijzen & A.M.C. Diesfeldt, D.J. van der Niet, S.T.N. van de Pols, E.K.  van de Pols, B. Ramselaar, R.Rouwhorst, L. Schipper, J.G. van der Steen, J.H. Stolk & H. Stolk-Van Polen, L. van der Tang, M. Verhoeve, A. van der Waal, E.H. Wedema, J. van der Weide & J.C. van der Weide-van der Lee, A.M.C. van der Wiel & E. van der Wiel-Malda.

Hoewel het orgel is voltooid, is de financiering nog niet helemaal rond. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar gulle gevers die hun donatie overmaken op rekening  NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding “Koororgel” 

Er zijn ook CD’s beschikbaar, U kunt deze CD (CD1 momenteel uitverkocht) bestellen door een mail te sturen naar info@orgelconcertenjoriskerk.nl met uw naam en adresgegevens. Vervolgens kunt u het totaalbedrag van € 18,75 (15,00 euro voor 1x CD en 3,75 euro verpakkings- en verzendkosten) overmaken op bankrekening NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding

‘CD-1 koororgel’. Na ontvangst van de betaling zullen wij u de CD per post toesturen.

Pedaaluitbreiding Metzler koororgel (2022)

Het Metzler/Edskes-orgel (1967/2019) heeft er vier registers bij, waaronder een 16 voets tongwerk. Het orgel heeft nu twintig stemmen, waaronder één transmissie. Daarmee wordt het instrument een van de grootste koororgels van Nederland. Directeur Andreas Boesch van  Edskes Orgelbau GmbH heeft samen met zijn medewerkers eind april, begin mei de nieuwe pijpen geplaatst achter het bestaande orgel en vervolgens het orgel begin mei geïntoneerd. Daarna heeft Rien Donkersloot, de organist van de Sint-Joriskerk, een cd op het uitgebreide orgel gemaakt met werken uit de barok, twintigste-eeuwse muziek en improvisaties.

De dispositie van het pedaal wordt: Subbaß 16’, Bourdon 8’, Octave 4’, Fagott 16’. Tot nu toe had het orgel slechts één pedaalregister, de Unterzatz 16’, als transmissie van de Quintade 16’ van het hoofdwerk. Die transmissie blijft na de pedaaluitbreiding gehandhaafd, waarmee het pedaal dus drie onderscheiden 16-voets registers heeft.

Er zijn ook een nieuwe CD beschikbaar, U kunt deze CD bestellen door een mail te sturen naar info@orgelconcertenjoriskerk.nl met uw naam en adresgegevens. Vervolgens kunt u het totaalbedrag van € 18,75 (15,00 euro voor 1x CD en 3,75 euro verpakkings- en verzendkosten) overmaken op bankrekening NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding

‘CD-2 koororgel’. Na ontvangst van de betaling zullen wij u de CD per post toesturen.