De Zwitserse orgelbouwfirma Metzler heeft bij het ontwerp voor het in 1967 gebouwde koororgel in de Sint Joriskerk van Amersfoort rekening gehouden met een in een later stadium in te bouwen tweede manuaal in de vorm van een zogenaamd Borstwerk.

In 2018 heeft zich een sponsor (bouwbedrijf Schoonderbeek uit Amersfoort) aangediend waardoor een substantieel deel van het bedrag dat de orgelbouwer nodig heeft om het koororgel te voltooien nu beschikbaar is.

De orgelmaker Bernhardt Edskes heeft  destijds als medewerker bij de firma Metzler in Dietikon(CH) dit koororgel ontworpen en de intonatie verzorgd. Hij wil nu zijn kennis en kunde – in dit specifieke project niet te evenaren – inzetten om een Borstwerk in te bouwen met 6 registers.

Het Borstwerk krijgt in zes registers, nl. drie fluiten (8, 4 en 2 voet), een Quint 1 1/(bas/discant) een terts 1 3/5 (bas/discant) en een Dulciaan. Verder wordt er een manuaalkoppel en twee pedaalkoppels aangebracht. Voor een sluitende financiering van de voltooiing van het koororgel is dan nog € 15.000, – nodig.

   

U kunt uw zeer welkome bijdrage storten op rekening  NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding “Koororgel” In het geval van ‘pijp adoptie’ vermelding van de betreffende pijp’ (zie onder)

Donatie uitbreiding Metzler Koororgel  JaNee


  U kunt ook een pijp van de Dulciaan 8 voet adopteren.

  C t/m B                € 250, – per pijp

  co t/m bo            €  100, – per pijp

  c1 t/m b1             €  75, –  per pijp

  c2 t/m f3              €  50, –  per pijp

     

  Donoren koororgel Sint-Joriskerk

  Alleen met de sponsorbijdrage van Bouwbedrijf Schoonderbeek, steun van de Protestantse Gemeente Amersfoort en (onder meer) onderstaande fondsen en particulier gegeven donaties, kon het koororgel worden uitgebreid met een tweede klavier, in de vorm van een borstwerk. Hartelijk dank!

  Sponsors:

  Protestantse Gemeente Amersfoort

  Bouwbedrijf Schoonderbeek

  Fondsen en bedrijven:

  BAG Orgelmakers

  Biljoen  Bouwkundige Keuringen

  Maatschappij tot Welstand

  Orgelfonds Mooy (Anton J.C. Mooy, organist St Joriskerk A’foort, 1917-1941)

  New Urban View B.V

  Prins Bernard Cultuurfonds

  Stichting Promotie Orgelprojekten

  VEDUCON B.V

  Particulieren:

  G. van Bezooijen, S. Cramer, A. Engering, A. van Hell, H. van Herwaarden, J. van den Heuvel, G.H. Hunink, H.A. Kamman, G. Luigjes, B.F. Minter, B.J.M. Neijzen & A.M.C. Diesfeldt, D.J. van der Niet, S.T.N. van de Pols, E.K.  van de Pols, B. Ramselaar, R.Rouwhorst, L. Schipper, J.G. van der Steen, J.H. Stolk & H. Stolk-Van Polen, L. van der Tang, M. Verhoeve, A. van der Waal, E.H. Wedema, J. van der Weide & J.C. van der Weide-van der Lee, A.M.C. van der Wiel & E. van der Wiel-Malda.

  Hoewel het orgel is voltooid, is de financiering nog niet helemaal rond. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar gulle gevers die hun donatie overmaken op rekening  NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding “Koororgel” In het geval van ‘pijp adoptie’ vermelding van de betreffende pijp’ (zie boven)

  Er is ook een CD te beschikbaar, U kunt deze CD bestellen door een mail te sturen naar info@orgelconcertenjoriskerk.nl met uw naam en adresgegevens. Vervolgens kunt u het totaalbedrag van € 17,95 (15,00 euro voor de CD en 2,95 euro verpakkings- en verzendkosten) overmaken op bankrekening NL52 INGB 0008 9898 20 t.n.v. Culturele Commissie Sint-Joriskerk onder vermelding ‘CD koororgel’. Na ontvangst van de betaling zullen wij u de CD per post toesturen.