Orgels St.Joriskerk AmersfoortIn 1845 werd door Carl Friedrich August Naber (uit Deventer) een nieuw orgel gebouwd waarin delen van het voormalige instrument zijn verwerkt. Het is niet bekend door wie dit orgel was gebouwd, wel bekend is dat Cornelis Gerritz uit Utrecht in 1551 het bestaande instrument met een bovenwerk heeft vergroot. In 1636 is het door de Amersfoortse orgelmakers Galtus Germer en Germer Galtus van Hagerbeer (vader en zoon) gerestaureerd en uitgebreid. In 1840 bleek het orgel in zo’n slechte toestand te zijn geraakt dat het niet langer te gebruiken was. Verschillende orgelmakers hebben een offerte ingediend om het bestaande orgel te restaureren en te verplaatsen binnen de kerk. Nadat de keuze op Naber was gevallen is in januari 1843 met hem een contract voor de bouw van een nieuw orgel gesloten; ondertussen waren de plannen van restauratie van het bestaande orgel gewijzigd in nieuwbouw met gebruikmaking van enkele delen van het oude orgel. In november 1845 is het orgel door Naber opgeleverd.

In 1903, 1925 en 1935 werkte J. de Koff uit Utrecht aan het orgel. Er werden toen een aantal registers vervangen door nieuwe. Het Bovenwerk verloor de Quintadeen 8 vt. en de Flageolet 1 vt., daarvoor in de plaats werden een Vioolprestant 8 vt. en een Voix Céleste 8 vt. geplaatst.
In het Rugwerk moest de Dulciaan 8 vt. het veld ruimen ten gunste van een Echo-trompet 8 vt. Verder zijn diverse pijpen van het rugwerk vervangen door nieuwe. Rond 1900 is de pedaalomvang vergroot van c1 naar f1.
Bij de restauratie in 1969 door de Fa. de Koff (vanwege het faillissement van de FA. de Koff werd  de restauratie voltooid door de Fa. Flentrop) is de oorspronkelijke dispositie weer in ere hersteld. Om het orgel wat meer helderheid te geven is op het Hoofdwerk een Scherp 3-4 st. toegevoegd.
Het orgel stond tot 1969 opgesteld op het gotische oksaal uit 1480 dat daardoor ernstig beschadigd is, daarna is het orgel op een nieuwe galerij geplaatst aan de westzijde van de kerk en kon het oksaal hersteld worden. In 1995 is het orgel grondig gerestaureerd door de Fa. Flentrop.
Na de restauratie van de kerk in 2011 bleek het orgel ernstig vervuild. Het orgel kreeg daarom in 2012 een grote schoonmaakbeurt waarbij tevens het pijpwerk (waar nodig) werd gerepareerd. Ook werd het orgel opnieuw geschilderd door de Fa. de Jongh uit Waardenburg. Hierbij kreeg het zijn oorspronkelijke kleurstelling terug.

Naber orgel
Registerindeling Naber orgel
Andere orgels