De Culturele Commissie St.-Joriskerk Amersfoort

Foto: Erik van Til

Taak, werkwijze en activiteiten

De Culturele Commissie St.-Joriskerk Amersfoort is al vele tientallen jaren actief. Zij is destijds ingesteld door het toenmalige College van Kerkvoogden van de hervormde gemeente en kreeg tot taak:

* het organiseren van orgelrecitals en andere muziekevenementen, al of niet met gebruikmaking van de orgels in de St.-Joriskerk,
* het coördineren/afstemmen van door anderen te organiseren muziekuitvoeringen, en
* het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Kerkvoogden (nu geheten College van Kerkrentmeesters) in alle orgelzaken die de St.-Joriskerk betreffen.

De eerste taak wordt vooral vervuld met het jaarlijks organiseren van een orgelconcertserie in de zomermaanden op de dinsdagavonden, met parallel daaraan inloopconcerten op de zaterdagmiddagen, met medewerking van extra instrumentale en/of vocale solisten.

Daarnaast worden meestal concerten georganiseerd op 2e kerstdag, nieuwjaarsdag en 2e paasdag, en kunnen er uitvoeringen zijn bij andere bijzondere gelegenheden.

Ook is het mogelijk dat de commissie muziekevenementen organiseert met een speciaal thema. Die zijn bij voorkeur complementair aan het bestaande muziekaanbod in Amersfoort en geënt op de specifieke mogelijkheden die de St.-Joriskerk heeft, inclusief het bijzondere orgelinstrumentarium van de kerk.

Bij het organiseren van de concerten probeert de commissie steeds te zorgen voor afwisseling in de programma’s en in de concertgevers, om dienstbaar te zijn aan een breed publiek, waarbij echter wel steeds hoge kwaliteitsnormen in acht worden genomen.

De commissie bestaat uit:
Bert van Bezooijen, voorzitter
Bert Dekker
Rien Donkersloot, hoofdorganist
Gijsbert Jan van de Pol
Peter Sneep
Johan van der Steen, secretaris
Frank Vergeer